1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.just-you.pl, jest prowadzony przez firmę: Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków, NIP: 679-31-71-477 REGON: 380679490, e-mail: biuro@just-you.pl, tel.: 573-129-356, zwaną jest dalej “Usługodawcą”.

2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

3. Usługodawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez serwis internetowy www.just-you.pl kształtowały prawa i obowiązki Konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w serwisie internetowym www.just-you.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Serwis internetowy zaprasza do złożenia oferty kupna za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.just-you.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem.

2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru Produktów i umieszczając je w tzw. „koszyku”. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Usługodawcy na wybrany przez Klienta adres e-mail lub w formie SMS na podany podczas składania zamówienia numer telefonu.

4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub w przypadku Paczkomatów za pośrednictwem firmy InPost.  Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Wysyłki za granicę realizowane są mailowo po wcześniejszej przedpłacie na konto bankowe.

5. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Sklep just-you.pl umożliwia odbiór osobisty zamawianego Produktu (po uprzednim kontakcie ze strony just-you.pl). Odbiór osobisty możliwy jest w salonie stacjonarnym, który znajduje się w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 220.

7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez Klienta sposobu odbioru zamówienia. Klient może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą.

– Przelew elektroniczny i karta płatnicza:   Bezpośrednio po złożeniu zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas na zaksięgowanie wpłaty wynosi do 24h. W przypadku uiszczenia zapłaty Produkt jest wysyłany do Klienta. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

– Przy odbiorze – pobranie (gotówka):

Płatne przy odbiorze kurierowi. Kurier podejmuje do 2 prób doręczenia Produktu. W przypadku nieodebrania Produkt jest zwracany Usługodawcy.

Zamówienia nieopłacone lub – w przypadku zamówień „za pobraniem” – niepotwierdzone w terminie 24 godzin od otrzymania wiadomości sms lub mail przez sklep just-you.pl będą anulowane.

– Przelew (tradycyjny bankowy):

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku wpływu ceny na rachunek Produkt zostaje wysłany. 

Numer konta do przelewu tradycyjnego:

Justyna Płonka

Ul. Kobierzyńska 220

30-382 Kraków

98 1140 2004 0000 3102 7780 7132 mBank

W przypadku braku zapłaty po 5 dniach od złożenia zamówienia zamówienie jest anulowane.

8. Do każdego zamówienia jest wystawiany jest paragon (lub na życzenie klienta faktura VAT), który jest doręczana Klientowi razem z Produktem.

9. Organizowana przez Usługodawcę w serwisie just-you.pl promocja obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

Ceny

1. Ceny Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktów nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

2. Usługodawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

3. Ceny Produktów podane w serwisie internetowym just-you.pl są ważne w ofercie internetowej oraz sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 220.

Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zamówionych produktów wynosi od jednego do czternastu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. 

2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 14:00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 14:00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

3. W przypadku produktów niedostępnych i oznaczonych na karcie produktu opisem „na zamówienie” termin realizacji zamówienia podawany indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy. O czym Klient jest informowany najszybciej jak to jest możliwe.

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z dnia 21 lutego 2020 r., 2020 poz. 287), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot kosztów nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę Produktu, bądź po dostarczeniu dowodu jego odesłania na adres Usługodawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Justyna Płonka, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków, e-mail: biuro@just-you.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, za pomocą formularza odstąpienia, którego wzór znajduje się poniżej niniejszego Regulaminu. Usługodawca potwierdzi niezwłocznie Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Poniżej wzór do pobrania:

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

2. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z dnia 21 lutego 2020 r., 2020 poz. 287) nie przysługuje w odniesieniu do umów, które za przedmiot mają rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której to rzeczy po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli chciałbyś dokonać zwrotu to pamiętaj, że produkty higieniczne, które sprzedajemy możemy przyjąć tylko bez naruszonych plomb bezpieczeństwa lub rozerwanej folii.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. a w przypadku dostarczania Produktu w częściach lub partiami, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej jego części, bądź partii.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy odesłać zwracany towar:

Justyna Płonka

ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków

biuro@just-you.pl

tel: 573 129 356

Zeskanowany, podpisany formularz zwrotu można wysłać na adres mailowy:

biuro@just-you.pl lub dołączyć do odsyłanego Produktu.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (Justyna Płonka, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków) na koszt Klienta.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko osoby, która składa reklamację
  2.  Nazwa produktu 
  3.  Kod produktu
  4.  Data zawarcia umowy
  5. Opis usterki
  6.  Adres, na który mamy odesłać produkt
  7.  Data stwierdzenia wady
  8. Nr tel. do kontaktu
  9. Nr konta 

Do reklamacji prosimy dołączyć wypełniony według przykładowego wzoru formularz reklamacji oraz paragon. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.  

Zgodność produktu z umową

Reklamacja przysługuje konsumentowi w przypadku niezgodności Produktu z umową. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który to cel Usługodawca zaakceptował.

Ponadto Produkt jest zgodny z umową gdy nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk, jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa zdaniu powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodność z umową określonych w zdaniu powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Roszczenia konsumenta

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Usługodawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

Konsument udostępnia Usługodawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt.

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy:

Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez wymianę lub naprawę; Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta albo gdy Usługodawca nie odebrał udostępnionego Produktu od konsumenta;

brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany;

z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Obniżona cena będzie pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Usługodawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy, konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z roszczeń reklamacyjnych.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest firma: Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 330-382 Kraków, NIP: 679-31-71-477, REGON: 380679490, tel. 573 129 356.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO, szczegółowa polityka prywatności oraz obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO znajduje się na stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji w serwisie just-you.pl, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń Produktów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Klienta, co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. Klient w osobnym oświadczeniu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach, niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter Usługodawcy.

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw Klient może zgłosić na adres do korespondencji lub mailowy Administratora Danych Osobowych wskazany w pkt. 1

6. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Serwis internetowy just-you.pl (dalej zwany również „Serwis”) jest administrowany i redagowany przez firmę Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków, NIP: 679-31-71-477, REGON: 380679490, tel. 573 129 356.

2. Serwis służy zapraszaniu do nabycia przez Klientów towarów znajdujących się w ofercie Usługodawcy.

3. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie Serwisu zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne.

6. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.

8. Składanie zamówień przez Serwis jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
b) utrzymania sesji Klienta, 
c) dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów, 
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Serwisu, 
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

10. Serwis może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Serwis używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajdują się tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@just-you.pl lub za pomocą formularza kontaktowego lub listownie na adres Justyna Płonka Just-You.pl, ul. Kobierzyńska 220, 30-382 Kraków.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). Klient składa takie oświadczenie na adres biuro@just-you.pl. Usługodawca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta. Realizacja zamówień Produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe

1.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

  1.  Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

7. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

1.) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,

2.) zmiany  obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,

3.) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

8. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.